Over Medicatiegegevens

Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Medicijnen

Medicatiegegevens op het LSP

Voor wie?

Alleen als de patiënt u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunt u medicatiegegevens delen met andere zorgverleners. Andere apotheken, de huisarts van de patiënt en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen kunnen deze gegevens raadplegen. Zij mogen dit alleen doen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt.

Waarom?

Met deze, via het Landelijk Schakelpunt, beschikbare gegevens kunnen die zorgverleners medicatiebewaking uitvoeren voor de patiënt. Zo neemt door de digitale uitwisseling van medische gegevens de medicatieveiligheid voor de patiënt toe. En daar gaat het uiteindelijk om: een hogere kwaliteit van zorg.

 

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het medicatieproces (MP9) en het Programma Medicatieoverdracht kijk op de website samenvoormedicatieoverdracht.nl.

Voor wie is dit beschikbaar?

Apotheken
Medisch-specialistische zorg
VVT-instellingen
ICT-leveranciers
GGZ-instellingen
Huisartsenpraktijken
Spoedzorg
GZ-organisaties

Op zoek naar technische informatie?

Voor meer informatie over de technische eisen verwijzen we naar de relevante documentatie over de zorgtoepassing Medicatiegegevens (Mg).

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing Medicatiegegevens? Neem dan contact op met onze Productmanager Medicatie.

Bart Molenaar

Bart Molenaar

Productmanager Medicatie