Toestemmingen verhogen voor waarneming

Artsen, doktersassistenten en patiënten kunnen de waarnemer helpen door het registreren van toestemmingen.

Help de waarnemend arts aan medische gegevens!

De informatie op deze pagina is voor alle generalistisch werkende artsen bedoeld. Zoals huisarts, apotheekhoudend huisarts, Arts VG en specialist ouderengeneeskunde.

 

Hoe werkt het?

In het elektronisch patiëntendossier worden de medische gegevens van een patiënt vastgelegd. De huisarts is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze medische gegevens. Hij is namelijk de ‘bron’ daarvan. Wanneer een patiënt zorg nodig heeft tijdens een avond-, nacht- of weekenddienst (ANW-dienst), dan zijn de triagist en de waarnemend huisarts van de HAP erbij gebaat de Professionele Samenvatting (PS) van het medisch dossier te kunnen inzien. Dat kan alleen als de bronhoudende huisarts in zijn dossier heeft aangegeven dat de patiënt goed is voorgelicht en toestemming heeft gegeven om een deel van het dossier opvraagbaar te maken.

Het registreren van toestemmingen in het dossier van de patiënt en de mogelijkheid om een samenvatting van de gegevens te ontvangen, maken het werk van de triagist en de waarnemend arts (iets) eenvoudiger.

Medische gegevens van patiënten werden tijdens de coronapandemie bij de huisartsen opgevraagd op basis van de zogenoemde corona-opt-in. Dit heeft geleid tot veel opvragingen via het LSP en het vaker ontvangen van de medische gegevens van de patiënten. De regeling was  echter van tijdelijk aard en nu de regeling is beëindigd valt het aantal geregistreerde toestemmingen terug naar het niveau van voor de coronapandemie. En dat is nadelig voor de continuïteit van de huidige kwaliteit van zorg. Voor de pandemie had ongeveer de helft van de inwoners van Nederland toestemming geregistreerd voor het delen van huisartsinformatie.

Dit gaan we samen voorkomen

VZVZ heeft samen met partners in de regio, zoals RSO's en HAP's, acties opgezet om de terugval in toestemmingen te beperken. Zorgaanbieders kunnen kiezen voor een bepaalde aanpak die aansluit bij de behoeften van de artsen, assistenten en patiënten in hun regio.

Zo is er bijvoorbeeld een campagne ontwikkeld over zorg voor kwetsbare patiënten en het belang van goede medische informatie daarbij. Herkenbare verhalen van patiënten kunnen helpen de noodzaak van meer geregistreerde toestemmingen te onderbouwen. Materialen zijn te bestellen in webshop van VZVZ.

Wij staan klaar om te helpen

Huisartsen bepalen zelf hoe zij de zorg van hun patiënten en de bijbehorende informatie-uitwisseling organiseren. De basis blijft de vertrouwensrelatie tussen de huisarts en zijn patiënt. Binnen deze relatie komt er een moment om te spreken over de beschikbaarheid van de medische gegevens, wanneer de huisarts niet beschikbaar is. Wij helpen de huisartsen met materialen om de voorlichting goed te kunnen doen en de toestemming (of bezwaar) te registreren.

Behoefte aan goede ideeën of advies?

Wilt u van gedachten kunnen wisselen over uw situatie? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij het op peil houden of uitbreiden van toestemmingen van de patiënten in uw praktijk? Neem dan contact op met de regioadviseur van uw regio. Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Leestip (!): Huisarts Robbert Zijl (Pallion) legt uit waarom het registreren van de nadrukkelijke toestemming van de patiënt zo belangrijk is.

lees het artikel.

 

Kwetsbare patiëntgroepen

Veel patiënten hebben toestemming gegeven om via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens te delen met andere zorgverleners. Maar hebben ook uw kwetsbare patiëntgroepen toestemming gegeven? Voor deze groep is toestemming extra belangrijk; er is namelijk een aannemelijke kans dat ze een keer bij een andere dan de eigen apotheek of in een acute situatie terecht komen.

 

Kwetsbare patienten

Kwetsbaar?

Een (terechte) vraag die direct boven komt drijven is: wie zijn er precies kwetsbaar in de samenleving? Dat is lastig om vast te leggen in een definitie. Kwetsbaren zijn er van jong tot oud en in allerlei gedaanten. Zichtbaar en niet zichtbaar. Als zorgverlener kunt u zelf het beste vaststellen of iemand kwetsbaar is of niet.

In ieder patiëntinformatiesysteem kunt u selecteren op patiënten die nog geen toestemming hebben gegeven.

Verder kunt u een of meerdere selectiecriteria meegeven om tot een kwetsbare patiëntengroep te komen. Denk daarbij aan criteria zoals:

  • Meerdere medicijnen gebruiken (bijvoorbeeld meer dan 3 of 5 verschillende);
  • Contra-indicaties hebben (zoals CVA, COPD, Nierfalen, e.a.);
  • De griepprik halen;
  • Leeftijd;
  • Baxterpatiënten;
  • Patiënten die gebruikmaken van thuiszorg of instellingszorg;
  • Patiënten die gebruikmaken van Ketenzorg*.

Tip: Welke selectiecriteria u kunt gebruiken en hoe u precies selecties maakt, kan per informatiesysteem verschillen. In de gebruikersinstructie van uw informatiesysteem vindt u de uitleg hoe u dit doet. Kunt u het niet vinden? Neem dan contact op met de gebruikershelpdesk van uw leverancier.

*Voor Ketenzorg-patiënten is een aparte folder en informatiepagina beschikbaar.

Niet alleen voor kwetsbaren

Het Landelijk Schakelpunt bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. In de beginperiode hebben alle huisartsen en apotheken hard gewerkt om zoveel mogelijk patiënten de toestemmingsvraag te stellen. Nu, 10 jaar later en een gezamenlijke uitwisseling van bijna 1 miljard berichten per jaar, is het LSP gemeengoed geworden. Patiënten gaan er vaak van uit dat zij al toestemming hebben gegeven. Maar dat is niet altijd het geval. Blijf daarom alert op de toestemmingsvraag, kwetsbaar of niet.

 

 

Toestemmingsfolder en -formulier

Alles over toestemming vindt u terug op volgjezorg.nl. U kunt hier ook de meest actuele versie van de folder en het toestemmingsformulier downloaden. Voor uw gemak treft u de documenten ook hier onder als download aan.

Toestemming voor iemand anders regelen

Komt iemand toestemming regelen voor iemand anders? Lees hier de uitgebreide informatie hoe dit werkt.

Toestemming regelen bij wettelijke vertegenwoordiging?

Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiging.

Slimme link op uw website naar volgjezorg.nl

Door deze slimme link op uw website te plaatsen, kunnen uw patiënten met één muisklik naar de juiste pagina van volgjezorg.nl om u toestemming te geven. Zij hoeven uw praktijk of apotheek niet meer op te zoeken via de zoekfunctie. Dat maakt het proces van online toestemming regelen een stuk eenvoudiger voor uw patiënten. En u loopt geen risico meer dat uw patiënten u niet kunnen vinden op volgjezorg.nl. Lees de factsheet hoe u dit eenvoudig regelt voor uw website.

Patiëntenbrief voor toestemming

Komt een patiënt weinig op de praktijk en/of heeft geen e-mail? U kunt iemand ook aanschrijven. Wij helpen u op weg met een brief die u hiervoor in kunt zetten. U kunt deze naar uw eigen inzicht aanpassen en zelf ondertekenen.

Storytelling, wat is het en wat kan ik er mee?

Storytelling, het vertellen van verhalen is een gesprek tussen mensen. Verhalen veranderen als ze worden doorverteld en beïnvloeden het gedrag . Verhalen spelen een belangrijke rol in de volksgezondheid. Bij VZVZ gebruiken we storytelling om het belang van het delen van medische gegevens te vertellen. We vertellen een herkenbaar verhaal in begrijpelijke taal. Ben je benieuwd hoe? In Amsterdam en Zeeland is deze methode toegepast met als doel om het aantal toestemmingen te verhogen.

De verhalen van mevrouw Trustfull en Krijn

Een aanvankelijk gewone dag loopt bij mevrouw Trustfull anders dan gedacht; zij wordt onwel en komt onverwacht bij de huisartsenpost terecht. Dit voorbeeld uit Amsterdam helpt patiënten het belang van toestemming bij gegevensuitwisseling in te zien.

In Amsterdam en Zeeland -waar Krijn een centrale rol speelt- hebben we samen met zorgverleners deze reis zo gemaakt dat patiënten in deze regio's zich hierin herkennen. Dit draagt bij aan het gesprek dat u met uw patiënten heeft over toestemmingen. U kunt deze voorbeelden gebruiken of samen met ons een lokaal toestemmingsverhaal ontwikkelen. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten of hulp nodig heeft. 

Het belang van toestemming voor de Huisartsenpost

Op het moment dat een patiënt bij een huisartsenpost komt, kunnen er direct medische gegevens opgevraagd worden. Dit scheelt kostbare tijd, maar er is wel toestemming nodig. Paulien van der Hoeven vertelt in dit filmpje waarom toestemming zo belangrijk is voor een triagist op de huisartsenpost.

TIP: HAP-actieweek voor verhogen toestemmingen

In samenwerking met en gecoördineerd door uw regionale huisartsenpost(en) kunnen er HAP-actieweken georganiseerd worden. Vaak gebeurt dat in samenwerking met de lokale huisartsenvereniging/coöperatie. Het (hoofd)doel van het organiseren van een HAP-actieweek is het vestigen van aandacht op het effectief gebruik van het LSP en het verhogen van het aantal toestemmingen in de regio.

Agendeer het organiseren van een actieweek met uw HAP.

Onze regio-adviseurs vertellen graag meer over de mogelijkheden en staan klaar om samen met de HAP een draaiboek op maat te maken.

Griepprikactie

In de afgelopen jaren heeft VZVZ veel (nieuw-aangesloten) huisartsenpraktijken geholpen met het opzetten van toestemmingsacties rond de griepprik. Daar zijn waardevolle lessen uit gekomen. Een griepprikactie is misschien ook wel te combineren met een HAP-actieweek. U kunt denken aan de griepprikvaccinatie zijn o.a.:

  • Meesturen toestemmingsfolder en printen toestemmingsinformatie op achterkant uitnodigingsbrief.
  • Organiseren van een voorlichting op prikdagen.
  • Aandacht vragen voor toestemmingen in lokale media, zoals huis-aan-huisbladen.

Onze regio-adviseurs helpen u graag op weg.

Toestemmingsmaterialen in de webshop

Onze webshop bevat diverse materialen die u ondersteunen bij de toestemmingsvraag, zoals een folder, een poster of een zogenoemde table talker. De middelen zijn gratis te bestellen.

Ondersteuning nodig?

Heeft u nog vragen over toestemmingen, moeite met het bereiken van bepaalde doelgroepen of wilt u gewoon eens overleggen over uw aanpak om toestemmingen te regelen? Neem gerust contact op!

Anna Saras

Anna Saras

Regio-adviseur

Regio's: Haaglanden, Midden Holland, Delft Westland, Rijnmond Hellegat, Zeeland, Zeeuws Vlaanderen