Actueel

20 september 2022

Toestemming van de patiënt is nodig

“Patiënten verwachten dat je als dokter alle informatie van hen kan inzien. Als ze erachter komen dat dit niet zo is, dan zijn ze echt verbaasd,” geeft huisarts Robbert Zijl van Pallion te Hulst in het gesprek met Anna Saras, regioadviseur bij VZVZ, aan. Robbert is nu 15 jaar werkzaam als huisarts. “Om medische gegevens van patiënten beschikbaar te stellen is toestemming van de patiënt nodig. Als je patiënten om toestemming vraagt, dan zijn er eigenlijk maar weinig mensen die het niet geven”

Robbert werkt ook regelmatig op de huisartsenpost. “Juist in acute situaties op de post is het belangrijk om de medische gegevens van patiënten in te kunnen zien. Ik zou zelfs nog meer willen zien dan we nu kunnen. Zodat ik een nog completer beeld heb. Door de corona opt-in is de toestemming van de patiënt om gegevens te delen nu nog goed geregeld. Straks als dit komt te vervallen, dan hebben we echt een probleem. Daarom is het belangrijk om nu de toestemming aan de patiënten te vragen en dit vast te leggen”
 
Anna vult hierop aan: “de informatie die tussen de huisarts en de post kan worden uitgewisseld is de Professionele Samenvatting, wat er in staat is vastgelegd door de NHG. Het is een samenvatting uit het patiëntendossier zoals beheerd door de huisarts, die wanneer nodig opgevraagd kan worden door de waarnemer”. VZVZ bestaat nu 10 jaar en is onder andere bekend van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

“Toen het LSP werd geïntroduceerd zijn wij er vanaf het begin gelijk op ingesprongen. We zagen het als een mooie kans,” geeft Robbert aan. “Het is niet dat wij koplopers zijn, maar zoals ik al aangaf verwachten mensen dat je als arts de gegevens kunt inzien en delen met andere zorgaanbieders als dat nodig is.”
 
“Jullie hebben een hoog percentage toestemmingen. Wat is jullie succes?” vraagt Anna. “Zeven jaar geleden zijn we er actief mee aan de slag gegaan. We hebben allerlei verschillende middelen ingezet. Zo hebben we briefjes bij de balie neergelegd over het belang van toestemming geven,” legt Robbert uit. “Ook hebben we meer informatie over het LSP en toestemming geven op onze website gezet. Iedereen die zich bij de balie of bij ons meldde, werd mondeling om toestemming gevraagd en kregen de informatiefolder van Volgjezorg mee. Op de achterkant van de uitnodiging voor de griepprik, printen we ook de informatie over het delen van medische gegevens en toestemming geven. Dat heeft geleid tot dit hoge percentage opt-in.”
 
“In onze nieuwsbrief besteden we twee keer per jaar aandacht aan het geven van toestemming. Daarnaast geven we nog foldermateriaal mee,” vertelt Robbert. “Tegenwoordig hebben we de Volgjezorg-folder in veel verschillende talen,” geeft Anna hierop aan. “Sinds kort ook in het Oekraïens. Daarnaast hebben we allerlei andere ondersteunende materialen, die kosteloos beschikbaar zijn voor huisartsen. Voor de veiligheid van de patiënten ondersteunen we hier actief in. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het toestemmingspercentage zo hoog mogelijk is”.