Tegemoetkomingen Ketenzorg

De overstap van OZIS Ketenzorg naar LSP Ketenzorg brengt kosten en inspanningen met zich mee. Om zorgverleners en zorggroepen hierin tegemoet te treden, zijn er verschillende tegemoetkomingen beschikbaar. We zetten ze op een rij.

Vergoeding UZI-middelen: zorggroepen
 

Om met het Landelijk Schakelpunt (LSP) te kunnen werken, hebben zorggroepen en de individuele zorgverleners UZI-middelen nodig: een UZI-servercertificaat en UZI-passen. Voor de aanschaf van deze UZI-middelen bij het CIBG geldt een vergoedingsregeling. Deze regeling geldt alleen voor de UZI-zorgverlenerpas (bijvoorbeeld voor de huisarts) en de UZI-medewerkerpas-op-naam (bijvoorbeeld voor de praktijkondersteuner). Per persoon komt maximaal één UZI-pas in aanmerking voor vergoeding. Daarnaast krijgen zorggroepen per omgeving waarin gegevensuitwisseling plaatsvindt, één UZI-servercertificaat vergoed.
 

Tegemoetkoming implementatie: zorggroepen
 

Voor de implementatie van ketenzorg bij zorggroepen stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een eenmalige tegemoetkomingsregeling beschikbaar van 3 cent per ingeschreven patiënt. Het aantal ingeschreven patiënten wordt berekend over het aantal huisartsenpraktijken dat bij de zorggroep is aangesloten.
 

Tegemoetkoming structureel onderhoud: zorggroepen en huisartsenpraktijken
 

Daarnaast stelt ZN de komende drie jaar (vanaf 2020) een jaarlijkse tegemoetkoming in de structurele onderhoudskosten beschikbaar voor huisartsennormpraktijken die aansluiten op de Ketenzorgomgeving. Deze jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt 100 euro. Zorggroepen ontvangen een tegemoetkoming van 45 euro per aangesloten huisartsennormpraktijk.