GBZ-beheer

GBZ-beheer zijn enkele processen en rollen in aanvulling op het reguliere beheer dat u al heeft ingericht. Het reguliere beheer is ingericht voor de lokale beschikbaarheid van uw dienstverlening.

GBZ-beheer is aanvullend nodig om beschikbaarheid met de keten te realiseren. GBZ-beheerders werken hiervoor in de keten met elkaar samen op basis van ketenbrede werkafspraken die zijn vastgelegd in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP).

Een zorgaanbieder bepaalt wie de GBZ-beheerder wordt. De zorgaanbieder kan dit zelf doen of ervoor kiezen dit uit te besteden aan een externe partij (bijvoorbeeld de ICT-leverancier). Dit kan worden aangegeven op het GBZ-aanvraagformulier / GBZ-wijzigingsformulier.
 

Onderdelen en rollen van GBZ-beheer

Helpdesk

De helpdesk is het loket waar de zorgaanbieder storingen kan melden. De helpdesk ontzorgt en kan contact opnemen met de beheerorganisatie.

GBZ-Servicedesk

De GBZ-servicedesk is het communicatiepunt tussen het eigen GBZ en de rest van de keten. De GBZ-servicedesk ziet erop toe dat lokale problemen snel worden opgelost en communiceert over de voortgang. De rol GBZ-servicedesk is vaak gecombineerd met het functioneel en/of technisch beheer van het informatiesysteem. Bij stagnatie van of discussie over problemen kan de servicedesk escaleren naar de GBZ-servicemanager.

GBZ-servicemanager

De GBZ-servicemanager is, namens de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie, 24x7 uur verantwoordelijk voor het goed inrichten en functioneren van het GBZ. De GBZ-servicemanager fungeert als escalatieniveau bij verstoringen in de keten. Vaak vervult de manager van de helpdesk, de afdeling ICT of de functioneel beheerder deze rol.
 

Middelen

Om de samenwerking tussen alle keten- beheerorganisaties te faciliteren stelt VZVZ een aantal middelen beschikbaar.

Supportal

Supportal is het online communicatieplatform voor GBZ-, GZN- en LSP-beheerders. Zij kunnen informatie delen over verstoringen en onderhoudsmomenten en elkaars contactgegevens opzoeken. Supportal bevat dag- en weekrapportages die, naast de eigen logging van het informatiesysteem, als aanvullende logging gebruikt kunnen worden.

naar Supportal

Beheerplatform AORTA

Het Beheerplatform AORTA (BPA) is het platform voor de verbetering van de samenwerking tussen beheerorganisaties in de keten AORTA. Vijf keer per jaar komen de deelnemers van het BPA bij elkaar om lopende zaken en mogelijke verbeteringen van AORTA te bespreken. Bekijk de agenda op de pagina voor ICT-dienstverleners.

GBZ-beheertrainingen

Om het GBZ-beheer goed onder de knie te krijgen organiseert AORTA-regie kosteloos een aantal trainingen:

  • De initiële training (verplicht voor elke GBZ-beheerorganisatie)
  • De prestatieanalyse

Meer over GBZ-beheertrainingen

 

Ondersteuning

AORTA-support

AORTA-support zorgt voor aanvullende monitoring van het verkeer en is het primaire aanspreekpunt voor vragen over de dienstverlening vanuit andere ketenbeheerpartijen. Een GBZ-servicedesk kan altijd hulp vragen aan AORTA-support bij het onderzoeken van de oorzaak van een verstoring.

AORTA-regie

AORTA-regie begeleidt de samenwerking in de keten en ondersteunt bij moeilijk oplosbare problemen. AORTA-regie bewaakt samen met AORTA-support het oplossen van problemen binnen de keten en faciliteert daarnaast de ketensamenwerking tussen partijen. Bij stagnatie, problemen van grote aard of wanneer er escalaties in de keten zijn, biedt AORTA-regie ondersteuning.