Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens

De Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens legt vast welke zorgverleners in de generalistische zorg waarneemgegevens kunnen opvragen via het Landelijk schakelpunt.

Generalistisch werkende zorgverleners zijn huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijke gehandicapten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Er kan sprake zijn van waarneemsituaties en/of van medebehandeling. De autorisatieafspraken worden o.a. vertaald naar het medisch autorisatieprotocol in het LSP en in de door deze zorgverleners gebruikte medische informatiesystemen.