Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid

In de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is geregeld welk type zorgverlener bepaalde medicatiegegevens kan opvragen en beschikbaar stellen, wanneer er sprake is van een behandelrelatie met de patiënt.
De autorisatierichtlijn beschrijft ook de afgesproken werkwijze om de actuele medicatie-overzichten voor te bereiden voor poliklinische consulten in het ziekenhuis.

Addendum

Bij deze autorisatierichtlijn hoort een addendum dat gaat over de uitwisseling van medicatiegegevens benodigd bij het toedienproces en de toegang tot deze medische gegevens door zorgmedewerkers die medicatie toedienen. 

De werkwijze bij het mandateren van direct bij de behandeling betrokken medewerkers is eveneens uitgewerkt. De autorisatierichtlijn ondersteunt de richtlijn Overdracht van de medicatiegegevens in de keten dat het doel heeft om de medische en farmaceutische zorg veiliger te maken.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:

  • Medische centra, zoals universitair medische centra, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en de Federatie Medisch Specialisten
  • GGZ-instellingen
  • Openbare apotheken en instellingsapotheken
  • Huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en huisartsenposten
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Zelfstandige klinieken
  • GGD GHOR Nederland
  • Patiëntenfederatie Nederland 
  • Mind – landelijk platform psychische gezondheid
  • Trombosediensten

 

Addendum

Het addendum gaat over het aanmelden, beschikbaar stellen en raadplegen van toediengegevens in de gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging, thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg tijdens de kickstart en de aanvullende beproevingen.