Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid

In de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is geregeld welk type zorgverlener bepaalde medicatiegegevens kan opvragen en beschikbaar stellen, wanneer er sprake is van een behandelrelatie met de patiënt. De autorisatierichtlijn beschrijft ook de afgesproken werkwijze om de actuele medicatie-overzichten voor te bereiden voor poliklinische consulten in het ziekenhuis.

De werkwijze bij het mandateren van direct bij de behandeling betrokken medewerkers is eveneens uitgewerkt. De autorisatierichtlijn ondersteunt de richtlijn Overdracht van de medicatiegegevens in de keten dat het doel heeft om de medische en farmaceutische zorg veiliger te maken.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
  • Medische centra, zoals universitair medische centra, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen
  • GGZ-instellingen
  • Openbare apotheken en instellingsapotheken
  • Huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en huisartsenposten
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Zelfstandige klinieken