Toestemming bij huisartsenpraktijken

U kunt pas medische gegevens van een patiënt beschikbaar stellen aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt als de patiënt u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit heet opt-in. Een rechtsgeldige opt-in voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De patiënt informeren

Als u de patiënt toestemming vraagt voor de uitwisseling van zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, moet hij precies weten waar hij toestemming voor geeft. Daarom bent u verplicht de patiënt vooraf de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen.

Als u het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gebruikt, weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gratis bestellen in de webshop.
 

De patiënt om toestemming vragen

Als u de patiënt heeft geïnformeerd, kunt u hem om toestemming vragen. Dit kunt u op drie manieren doen:

  1. mondeling;
  2. schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier;
  3. online via volgjezorg.nl. Hoe u hieraan mee kunt doen leest u hier.
     

Kinderen om toestemming vragen

Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft;
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming;
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Wij adviseren wel dat het kind vanaf 12 jaar wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn recht om iets aan de toestemming te veranderen.
 

Toestemming bij wettelijke vertegenwoordiging of cliënten in een instelling

Voor patiënten die worden vertegenwoordigd door een mentor of curator gebruikt u het toestemmingsformulier bij wettelijke vertegenwoordiging.

Patiënten die in een instelling voor verstandelijk gehandicapten wonen, informeert u aanvullend met de bijlage 'Toestemming Arts voor Verstandelijk Gehandicapten'. U vraagt hen toestemming met onderstaande formulieren:

  • Toestemmingsformulier wilsbekwamen
  • Toestemmingsformulier wilsonbekwamen

 

Toestemming bij vluchtelingen

Vluchtelingen en asielzoekers hebben in Nederland recht op medische zorg.
Wel zijn er belangrijke verschillen als het gaat om uitwisseling van medische gegevens. Omdat steeds meer zorgaanbieders te maken hebben met de zorg voor vluchtelingen, komen er ook steeds meer vragen binnen hoe goede continuïteit van zorg gerealiseerd kan worden.

Meer over toestemming bij vluchtelingen

 

Downloaden formulieren en leaflets

Via de pagina 'Materialen' kunt u alle formulieren en leaflets downloaden. Ook vindt u daar een overzicht van andere voorlichtingsmaterialen.

Naar alle materialen

Alle gedetailleerde informatie over de toestemmingsprocedure vindt u in de factsheet Toestemming vragen en verwerken.