Apotheek icoon

Farmacie

Optimale medicatiebewaking voor optimale medicatieveiligheid!
Vrijwel alle apotheken in Nederland zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit 'netwerk' delen zij medicatiegegevens en contra-indicaties en overgevoeligheden van patiënten met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met andere apotheken, zoals de dienstapotheek en de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Maar ook met huisartsen, medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsposten en andere zorginstellingen.

Deze partijen kunnen de genoemde gegevens raadplegen als dat nodig is voor de behandeling van de patiënt - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zij zien dan precies welke medicatie is verstrekt aan de patiënt en met welke contra-indicaties en overgevoeligheden zij rekening moeten houden als zij de patiënt medicatie voorschrijven of verstrekken. Optimale medicatiebewaking voor optimale medicatieveiligheid!
Apotheker

Wat wij doen

De aandacht is de komende periode gericht op de volgende onderwerpen:

  • Zorgen dat alle apotheken die zijn aangesloten op het LSP ook werkelijk gebruik maken van het LSP om zo zicht te krijgen op welke medicijnen de patiënt heeft gekregen van andere apotheken buiten de eigen apotheek.
  • Zorgen dat alle kwetsbare patiënten toestemming hebben gegeven aan hun apotheek – dit kunnen één of meerdere apotheken zijn - om hun medicatiegegevens te kunnen delen met andere zorgverleners, als dat nodig is voor de behandeling.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de toestemmingen als de apotheek wordt overgenomen?

Als de apotheek wordt overgenomen door een andere apotheker, neemt die over het algemeen ook de medicatiedossiers van de patiënten over. In die dossiers is de toestemming van de patiënten vastgelegd. Bovendien wijzigen de gegevens, die met toestemming van de patiënt al werden gedeeld via het Landelijk Schakelpunt, niet door de overname.

Daarom mag worden verondersteld dat de toestemmingen bij een overname meeverhuizen naar de rechtsopvolger. Maar dit mag geen onwenselijke of onredelijke gevolgen hebben voor de betrokken patiënten. Daarom moeten zij vooraf geïnformeerd worden over de overname en bezwaar kunnen maken tegen de continuering van hun eerder gegeven toestemming. Voor meer informatie kunnen apothekers contact opnemen met de KNMP.

Welke UZI-middelen heeft een zorgverlener nodig om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken?

UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. UZI-middelen worden uitgegeven door het UZI-register, onderdeel van het CIBG. Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken heeft een zorgverlener de volgende UZI-middelen nodig:

  • Een UZI-pas: deze pas (met persoonlijke pincode) bevat de elektronische identiteit van de zorgverlener en zijn rol in het zorgproces. Er zijn twee soorten UZI-passen die toegang hebben tot het Landelijk Schakelpunt: de UZI-zorgverlenerpas en de UZI-medewerkerpas op naam. De derde pas, de UZI-medewerkerpas niet op naam, heeft geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
  • Een UZI-servercertificaat: dit certificaat bevat de elektronische identiteit van het informatiesysteem of de applicatie.
Hoe kan een zorgverlener een medewerker mandateren om met het Landelijk Schakelpunt te werken?

Een zorgverlener heeft alleen toegang tot het Landelijk Schakelpunt met een UZI-zorgverlenerpas. De zorgverlener kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een assistent of een arts in opleiding. De zorgverlener kan deze medewerker dan tijdelijk mandateren om onder zijn verantwoordelijkheid gegevens te raadplegen via het Landelijk Schakelpunt. De zorgverlener registreert dit mandaat in zijn zorginformatiesysteem. De gemandateerde medewerker heeft met een UZI-medewerkerpas op naam toegang tot het Landelijk Schakelpunt.

Hoe wordt de toestemming voor kinderen geregeld?

Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming.
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd als het kind zelf toestemming geven. Geeft de ouder/voogd wel toestemming maar het kind niet, of geeft het kind wel toestemming maar de ouder/voogd niet? Dan geldt dit als géén toestemming.
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.
Alle veelgestelde vragen

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverlener met apotheken als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over het aansluiten op of het gebruik van het LSP? Neem dan contact met ons op.

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur