Actueel

21 februari 2024

Labwaarden beschikbaar via Route 66a

VZVZ is op verzoek van de koepels en Zorgverzekeraars Nederland gestart met het project Route 66a. Dit project richt zich op het – met toestemming van de patiënt - uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Labwaarden zijn voor apothekers belangrijk voor een optimale medicatiebewaking. Dat verhoogt de veiligheid voor de patiënt.

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt o.a. onnodige ziekenhuisopnames. 

Het programma Medicatieoverdracht (MO) is gestart om het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van medicatie-incidenten terug te dringen. Het delen van labwaarden is hier een belangrijk onderdeel van. Project route 66a biedt een tijdelijke oplossing en eindigt op het moment dat MO de structurele oplossing landelijk heeft geïmplementeerd. De huidige verwachting is dat deze oplossing in 2027 volledig is uitgerold. 

Wat is project route 66a?

Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

In 2023 heeft een verkenning plaatsgevonden bij belangrijke stakeholders. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte aan inzicht in labwaarden groot is en is de intentie uitgesproken om te komen tot het realiseren van een oplossing op korte termijn.

Het doel van het project is het versnellen en verbreden van het op korte termijn beschikbaar komen van labwaarden voor apothekers met behulp van nu al in gebruik zijnde oplossingen. Zorgverzekeraars Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor de kosten van de tijdelijke voorziening, ook voor apothekers of laboratoria die al gebruik maken van de binnen het project te selecteren oplossing.

Tijdlijn

Op dit moment wordt de aanpak en planning van het project verder uitgewerkt. In maart wordt de aanpak besproken in de stuurgroep. Na deze stuurgroep zal meer informatie worden gedeeld over de verdere aanpak en invulling van het project.

Het project wordt begeleid door een stuurgroep waarin de volgende partijen deelnemen:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP);
  • Stichting Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland (SAN);
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
  • Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

 

VZVZ is voorzitter van deze stuurgroep. VZVZ heeft Peter Gouw aangesteld als projectmanager. Voor meer informatie over project route 66a kunt u contact opnemen met Peter Gouw via peter.gouw@vzvz.nl

Route66a

Onder het delen van labwaarden verstaan we het beschikbaar stellen van labwaarden, zodat deze met toestemming van de patiënt, kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de apotheker in het medicatieproces. Dit voorkomt o.a. onnodige ziekenhuisopnames. 

Het programma Medicatieoverdracht (MO) is gestart om het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van medicatie-incidenten terug te dringen. Het delen van labwaarden is hier een belangrijk onderdeel van. Project route 66a biedt een tijdelijke oplossing en eindigt op het moment dat MO de structurele oplossing landelijk heeft geïmplementeerd. De huidige verwachting is dat deze oplossing in 2027 volledig is uitgerold. 

Wat is project route 66a?

Route 66a dankt zijn naam aan artikel 66a uit de Geneesmiddelenwet. Dit artikel is de grondslag voor het beschikbaar krijgen van labwaarden voor apothekers.

In 2023 heeft een verkenning plaatsgevonden bij belangrijke stakeholders. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte aan inzicht in labwaarden groot is en is de intentie uitgesproken om te komen tot het realiseren van een oplossing op korte termijn.

Het doel van het project is het versnellen en verbreden van het op korte termijn beschikbaar komen van labwaarden voor apothekers met behulp van nu al in gebruik zijnde oplossingen. Zorgverzekeraars Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor de kosten van de tijdelijke voorziening, ook voor apothekers of laboratoria die al gebruik maken van de binnen het project te selecteren oplossing.

Tijdlijn

Op dit moment wordt de aanpak en planning van het project verder uitgewerkt. In maart wordt de aanpak besproken in de stuurgroep. Na deze stuurgroep zal meer informatie worden gedeeld over de verdere aanpak en invulling van het project.

Het project wordt begeleid door een stuurgroep waarin de volgende partijen deelnemen:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP);
  • Stichting Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland (SAN);
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
  • Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

 

VZVZ is voorzitter van deze stuurgroep. VZVZ heeft Peter Gouw aangesteld als projectmanager. Voor meer informatie over project route 66a kunt u contact opnemen met Peter Gouw via peter.gouw@vzvz.nl