Spoedverwijzing van HAP naar SEH

Acute zorg
Bewegwijzering Spoedeisende hulp en Huisartsenpost

Spoedverwijzing via het LSP

De gegevens van de HAP zijn direct in het informatiesysteem van de SEH beschikbaar en kunnen in het eigen werkproces gebruikt worden en gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden. Bijvoorbeeld BSN en NAW bij de patiëntidentificatie, de reden van verwijzing en meetwaarden bij het beoordelen van de situatie en de urgentie.

De HAP’s en SEH’s die met de spoedverwijzing werken ervaren dit als grote toegevoegde waarde in het zorgproces. Het maakt de zorg efficiënter, voorkomt fouten, dubbel werk en bespaart tijd.

De spoedverwijzing is beschikbaar voor HAP's die werken met CGM CallManager, Topicus Spoed EPD (HAP) of HealthConnected HAP.

En voor ontvangende SEH’s die werken met iHomer AZNConnect, ChipSoft HiX, Epic en later dit jaar Nexus.

Lees de factsheet

Voor wie is dit beschikbaar?

ICT-leveranciers
Spoedzorg
Medisch-specialistische zorg

Op zoek naar technische informatie?

Het versturen van de spoedverwijzing vanuit de HAP via het LSP is technisch gebaseerd op HL7v3. Het LSP biedt SEH’s ook de mogelijkheid het bericht in XDR te ontvangen.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Voor algemene informatie over deze zorgtoepassing en hulp bij implementatie kunt u contact opnemen met onze landelijk Adviseur medisch-specialistische zorg.

Irma Jongeneel

Irma Jongeneel

Implementatieadviseur Acute Zorg & ziekenhuizen