Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Basisgegevens Zorg

De BgZ via het LSP

Met de BgZ wordt een aantal doelen nagestreefd. Omdat de BgZ is gedefinieerd als de minimale set patiëntgegevens die altijd relevant is, kan snel worden voorzien in een basisbehoefte ongeacht het type zorg. Tevens bestaat de BgZ uit zorginformatiebouwstenen waarmee eenheid van taal is geborgd. Dit is van belang voor een eenduidige interpretatie van deze gegevens. Doordat de BgZ uit een gestructureerde set van gegevens bestaat en met afgesproken standaarden digitaal tussen zorgaanbieders wordt uitgewisseld, is het mogelijk om deze gegevens te hergebruiken in de zorginformatiesystemen (bijvoorbeeld in het EPD). Hierdoor kan de behandelaar snel inzicht krijgen in de voorgeschiedenis van de patiënt bij andere zorgaanbieders en deze gegevens overnemen. Daarmee worden fouten voorkomen en kan efficiënter worden gewerkt.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om het LSP technisch geschikt te maken voor de uitwisseling van de BgZ. De verwachting is dat dit in Q4 van 2022 gereed is. De hierbij gehanteerde uitwisselingsstandaard is HL7 FHIR. We starten met de BgZ uitwisseling in de medisch-specialistische zorg, omdat daar de urgentie nu het hoogst is.

Samenwerkende partijen

Registratie aan de bron

De BgZ is voortgekomen uit het programma Registratie aan de bron en wordt gezien als een belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik.

Samenwerkende partij

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
ICT-leveranciers

Op zoek naar meer informatie?

In Q4 2022 zullen de voorbereidingen op het LSP voor de BgZ naar verwachting afgerond zijn. Dan is het belangrijk dat we met een aantal partijen uit het zorgveld (leveranciers en zorgaanbieders) de uitwisseling van de BgZ via het LSP kunnen beproeven. Mocht u geïnteresseerd zijn om een pilot met ons te doen neem dan contact op met onze productmanager.

Neem contact op
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing BgZ? Neem dan contact op met onze Productmanager Medisch-specialistische zorg.

Rolf Ehrencron

Rolf Ehrencron

Productmanager Medisch-specialistische zorg