Storing

Soms komt het voor dat de koppeling tussen uw zorginformatiesysteem (XIS) en het Landelijk Schakelpunt niet goed functioneert.

U kunt via uw systeem bijvoorbeeld geen verbinding maken met het Landelijk Schakelpunt. Of u kunt wel gegevens aanmelden, maar niet opvragen. U heeft dan te maken met een storing. Deze meldt u bij uw helpdesk. Uw helpdesk neemt dan contact op met uw GBZ-beheerorganisatie.

Meer informatie over GBZ-beheer en ketensamenwerking kunt u hier vinden.

 

NB. GBZ-beheerders kunnen voor storingen terecht op Supportal.