Documentatie Medicatiegegevens

In het medicatieproces worden voor een behandeling van een patiënt geneesmiddelen aangewend. Onderdelen van dit proces zijn het voorschrijven, het bewaken op medicatieveiligheid, het verstrekken en het toedienen van geneesmiddelen. Bij de bewaking op medicatieveiligheid horen handelingen zoals het opvragen van medicatiegegevens (Mg) en contra-indicaties (bijvoorbeeld allergieën).