Documentatie Huisartswaarneemgegevens

De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten op huisartsenposten en tijdens de passantenwaarneming in de praktijk overdag. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.

De toepassing omvat zowel de professionele samenvatting (PS) als het waarneembericht (WB). De PS ondersteunt de waarneming door inzage te geven in een selectie van de medische gegevens uit het medisch dossier van de patiënt bij zijn of haar huisarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. Het WB is de terugrapportage van de waarneming aan de vaste huisarts.