Documentatie Ketenzorg

De zorgtoepassing Ketenzorg richt zich op informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in het kader van (geplande) ketenzorg. Dit betreft met name de informatie die uitgewisseld wordt tussen enerzijds de huisarts en zijn POH als dossierhouder en anderzijds diverse ketenzorgverleners zoals fysiotherapeuten, diëtisten en anderen.