Documentatie uitwisseling in de JGZ

VZVZ faciliteert de digitale dossieroverdracht tussen organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de uitwisseling van vaccinatiegegevens. Ook faciliteert VZVZ de hielprikopdracht met het RIVM.

Met de digitaliseringsplicht voor JGZ-organisaties is digitale dossieroverdracht noodzaak geworden. De digitale uitwisseling tussen JGZ en RIVM zorgt ervoor dat de ketenpartners op het juiste moment over de juiste gegevens beschikken. De documentatie beschrijft voor de softwareleveranciers hoe zij hun informatiesystemen geschikt kunnen maken voor deze digitale uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt.