Het LSP voor zorggroepen

De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Dat gaat bijvoorbeeld om patiënten met diabetes, astma of COPD. En om patiënten met een hart- en vaatziekte of een verhoogde kans om zo'n ziekte te krijgen. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Welke dat precies zijn, bepaalt de huisarts op basis van de klachten van de patiënt en de behandeling die nodig is.
Zorggroep

Ketenzorg via het LSP

In een zorggroep werken meerdere zorgverleners samen aan de behandeling van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de medische gegevens van de patiënt, zodat zij altijd zijn actuele gezondheidssituatie kennen. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.

Lees verder

Laatste nieuws

Afbeelding
Ketenzorg
29 september 2021

Zorggroep ROHA in Amsterdam omarmt als eerste LSP Ketenzorg: eerste drie praktijken 'live'

Lees meer
Afbeelding
Acute zorg
28 september 2021

Publicatie Autorisatierichtlijn Acute zorg

Lees meer
Afbeelding
Logo VZVZ
09 september 2021

Termijn LSP-vergoedingen verlengd tot 1 januari 2022

Lees meer
Afbeelding
Keuzehulp registratie UZI-abonnee
30 juli 2021

Keuzehulp voor registratie UZI-abonnee voorkomt veel onnodig werk

Lees meer
Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer

Veelgestelde vragen

Welke informatie wisselen het HIS en het KIS uit via LSP Ketenzorg? Is dat gelijk aan de gegevensuitwisseling tussen het HIS en het KIS via OZIS Ketenzorg?

De gegevensuitwisseling tussen het HIS en het KIS via LSP Ketenzorg is minimaal gelijk aan de gegevensuitwisseling via OZIS Ketenzorg. Dit betekent dat er gegevens worden uitgewisseld voor de zorgpaden DM II, CVRM, COPD, Astma, ouderenzorg en chronische nierschade (via DM II en CVRM).

 

Betekent meedoen aan LSP Ketenzorg automatisch ook meedoen aan de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens via het LSP?

Nee, voor deelname aan LSP Ketenzorg heeft de huisartsenpraktijk wel een LSP-koppeling nodig, maar het gebruik van andere LSP-functionaliteiten, zoals de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens, is geen verplichting. Ook de toestemming van ketenzorgdeelnemers voor gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg, betekent niet automatisch toestemming voor gegevensuitwisseling via andere LSP-functionaliteiten. Die toestemmingen staan los van elkaar: ze hebben betrekking op de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Wat zijn de ICPC’s die moeten worden gebruikt voor het includeren van patiënten voor de verschillende LSP Ketenzorg-programma’s?

De te gebruiken ICPC’s in het inclusiebericht zijn gebaseerd op de handreiking van InEen. Deze “Handleiding Inclusie- en exclusiecriteria ketenzorgprogramma’s” vindt u op website van InEen. Een overzicht van de inclusie-ICPC’s per zorgprogramma: Diabetes (T90.02), Oderenzorg (A05, A49.01), COPD/Astma (R95/R96 en R96.02), CVRM (K49.01, K74, K75, K76, K76.01, K76.02 K86, K87, K89, K90.03, K92.01, K99.01, T93).

Hoe kunnen patiënten toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens in het kader van LSP Ketenzorg?

Patiënten kunnen op drie manieren toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens in het kader van LSP Ketenzorg:

  • Schriftelijk: een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen.
  • Mondeling: tijdens een fysiek, digitaal of telefonisch consult, onder voorwaarde dat de zorgverlener de identiteit van de patiënt (met zekerheid) kan vaststellen.
  • Digitaal: een persoonlijke e-mail beantwoorden die is gestuurd naar een geverifieerd individueel e-mailadres van de patiënt.
Wie regelt de technische LSP-koppeling voor de zorggroep in het kader van ketenzorg?

De LSP-koppeling voor de zorggroep regelt de zorggroep zelf, maar de adviseur van VZVZ kan hierin ondersteunen. Hetzelfde geldt voor huisartsenpraktijken die nog geen LSP-koppeling hebben.

Alle veelgestelde vragen

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverlener met zorggroepen als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over het aansluiten op of het gebruik van het LSP? Neem dan contact met ons op.

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur