Over opvragen professionele samenvatting door RAV en SEH

Met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt. De beschikbaarheid van deze medische gegevens kan ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.
Motorkap ambulance

Opvragen professionele samenvatting door RAV en SEH via het LSP

De beschikbaarheid van de medische achtergrond uit het dossier van de huisarts kan, in combinatie met de beschikbare medicatiegegevens, verder ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.

Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de opvraag die een huisartsenpost bij een huisarts doet. Het verschil is dat de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en SEH een kleinere set gegevens opvragen.

Lees de factsheet

Voor wie is dit beschikbaar?

ICT-leveranciers
Spoedzorg
Huisartsenpraktijken
Medisch-specialistische zorg

Op zoek naar technische informatie?

Het opvragen van de professionele samenvatting wordt beproefd in een pilot in Groningen: huisartsen Slochterkring, de SEH’s van het Ommelander en Martini Ziekenhuis en Ambulancezorg Groningen.

Betrokken leveranciers zijn Promedico VDF, iHomer en Enovation.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing Opvragen professionele samenvatting door RAV en SEH? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Cees Goossens

Cees Goossens

Productmanager Huisartsen