ZORG-AB, daar bereikt u uw collega's mee

Het succes van digitale gegevensuitwisseling in de zorg staat of valt met de bereikbaarheid van zorgaanbieders. ZORG-AB is een centraal, digitaal adresboek waarin meerdere bronnen gecombineerd worden. Alle zorgpartijen kunnen dit gebruiken. Met ZORG-AB zijn alle adres- en contactgegevens op één plek beschikbaar.

Aanvullende informatie zelf ontsluiten

Zodra uw zorginformatiesysteem gekoppeld is met ZORG-AB (dit gebeurt veelal via uw XIS-leverancier), kunt u - zodra ons webportaal gereed is - zelf aanvullende informatie ontsluiten naar ZORG-AB. Denk bijvoorbeeld aan locaties, de beschikbaarheid van zorgverleners, diverse e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers. U wordt dan ook zelf auteur van deze informatie en u blijft daar ook zelf verantwoordelijk voor. Een goed onderhouden ZORG-AB bespaart u energie, kosten en tijd. En wat nog veel belangrijker is: u bent goed te vinden om medische gegevens uit te wisselen. En dat is van essentieel belang voor de patiëntveiligheid.

Ontwikkeling van het ZORG-AB

In 2019 is een door Zorgverzekeraars Nederland gefinancierd project gestart om het al bestaande ZAB-LSP gefaseerd uit te breiden tot een ZORG-AB dat breed in de sector kan worden ingezet. Deze verdere ontwikkeling van ZORG-AB wordt getrokken door VZVZ. Hiermee kunnen op den duur alle relevante bronnen worden toegevoegd aan ZORG-AB. Belangrijk is dat alle zorgaanbieders, instellingen en faciliterende dienstverleners zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun data. VZVZ integreert en verzorgt het datamanagement van ZORG-AB, zodat altijd actuele, integere, complete en hanteerbare data voorhanden is, waarmee op juridisch geautoriseerde grondslag door de gebruikers kan worden gewerkt.

Foto van contactmogelijkheden

Verschillende landelijke zorginitiatieven, zoals de invoering van een landelijke voorziening voor toestemmingen (Mitz) en de ontwikkelingen binnen MedMij, vragen om één digitaal adresboek van beschikbare zorgaanbieders. ZORG-AB is daarvoor ontwikkeld en beschikbaar: een effectieve en (kosten)efficiënte oplossing.

Ook technische informatie in ZORG-AB

De voordelen van één volwaardig digitaal zorgadresboek in Nederland zijn duidelijk. ZORG-AB bevat naast deze noodzakelijke contactinformatie, ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden. Zo zorgt ZORG-AB ervoor dat:

  • alle benodigde informatie om elektronische communicatie mogelijk te maken op één plek staat;
  • zorgpartijen snel en accuraat met elkaar kunnen communiceren;
  • alle zorgpartijen het ZORG-AB kunnen gebruiken, ongeacht de infrastructuur die voor de uitwisseling van medische gegevens wordt gebruikt.