Documentatie Acute Zorg

De zorgtoepassing Acute Zorg op het LSP richt zich op informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in het kader van zorgsituaties met spoed. Dit betreft nu specifiek de informatie die uitgewisseld wordt tussen zorgverleners op de huisartsenpost en zorgverleners op de Spoedeisende Hulp.

De ‘Spoedverwijzing HAP SEH’ richt zich op de ondersteuning van alle zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of hulpverlener te raadplegen. De ondersteuning is gericht op het ondersteunen van de overdracht tussen de verschillende ketenpartners die werkzaam zijn binnen Acute Zorg.