Vergoedingen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de KNMP afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor UZI-middelen en LSP-vergoedingen.

Onderstaand vindt u het geldende Vergoedingenreglement.

Vergoeding UZI-middelen

Om op het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken, heeft u UZI-middelen nodig. Apotheken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten hiervan. We hebben alle voorwaarden voor u op een rij gezet in de factsheet Vergoeding UZI-middelen voor apotheken. De regeling voor vergoeding van UZI-middelen is verlengd voor 2021.

LSP-vergoedingen

De LSP-vergoedingsregeling is verlengd tot 31 december 2021. Toestemmingen die zijn aangemeld voor die datum komen nog voor de opt-in vergoeding in aanmerking. Als u op 31 december 2021 het normpercentage van 25% heeft behaald, dan ontvangt u dit jaar ook de structurele vergoeding.

De vergoedingsregeling stopt in deze vorm vanwege de introductie van de online toestemmingenvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemming regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door de apotheek vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger in Mitz.

Een apotheek komt in aanmerking voor verschillende LSP-vergoedingen:

  1. Structurele vergoeding
    Als u bent aangesloten op het Landelijk Schakelpunt en het daadwerkelijk gebruikt, krijgt u jaarlijkse een tegemoetkoming. Dit is voor de kosten die u maakt voor de software voor uw aansluiting op het Landelijk Schakelpunt en de tijd en moeite die u daarin steekt.
     
  2. Opt-in vergoeding
    De opt-in vergoeding is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het vragen en registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel bedrag, gebaseerd op het aantal toestemmingen dat is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. U ontvangt deze vergoeding eenmalig per toestemming.
Tarieven 2020

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingsafspraken 2020 en deze regeling loopt tot 31 december 2021.

1. Structurele vergoeding € 1.365,- per kalenderjaar bij meer dan 25% opt-in
2. Opt-in vergoeding € 0,69 per toestemming

Alle details over LSP-vergoedingen, de bedragen waar u voor in aanmerking komt en de manier van uitbetalen, vindt u in de factsheet LSP-vergoedingen voor apotheken.

Herijking patiëntenaantallen

Voor het berekenen van de LSP-vergoedingen maakt VZVZ gebruik van het patiëntenaantal in uw apotheek. Ieder jaar toetsen wij de patiëntenaantallen van de apotheken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. In februari/maart krijgen apotheken die hiervoor in aanmerking komen per e-mail een verzoek om de patiëntenaantallen aan ons door te geven. Meer informatie vindt u in de factsheet Herijking patiëntenaantal apotheken.