Veelgestelde vragen

Filter op
Welke HIS'en maken gebruik van LSP+?

LSP+ wordt door de volgende leveranciers als DVZA ingezet:

  • TransHis
  • ChipSoft-HiX
  • Promedico ASP en VDF
  • OmniHis
Hoe kunnen praktijken de aansluiting aanvragen en hoe wordt die vervolgens geactiveerd?

U ontvangt van VZVZ een brief met onder andere een Verwerkersovereenkomst en formulier Gegevensdiensten van het MedMij Afsprakenstelsel en MedMij-naam keuzeformulier. Deze documenten vult u in en stuurt u terug naar VZVZ. Na ontvangst bedraagt de administratieve verwerking en technische aansluiting ongeveer 15 werkdagen. Zodra uw aansluiting gereed is, ontvangt u hiervan een bevestiging. Ook brengen we uw ICT-leverancier op de hoogte.

Het is voor ons niet mogelijk om per praktijk een datum af te stemmen dat de aansluiting ‘aan’ gezet wordt.

Heeft u geen correspondentie ontvangen? Neem dan contact op via lspplus@vzvz.nl.

Wat zijn de kosten voor huisartsenpraktijken?

VZVZ vraagt voor aansluiting op LSP+ geen kosten. De XIS-leveranciers kunnen hun klanten kosten doorberekenen voor het afnemen van de extra dienst. Neem voor meer informatie contact op met uw ICT-leverancier.

Hoe kies ik een naam die voldoet aan het MedMij Zorgaanbiedersnamenbeleid?

In het MedMij-naamkeuzeformulier heeft u de mogelijkheid een andere naam te kiezen dan de voorgestelde MedMij Zorgaanbiedersnaam.

De MedMij Zorgaanbiedernaam moet voldoen aan het MedMij Zorgaanbiedernamenbeleid van het MedMij Afsprakenstelsel. Onderstaande link helpt u met het kiezen van de juiste naam:

Zorgaanbiedersnamenbeleid - MedMij Afsprakenstelsel 1.3.0 - MedMij Afsprakenstelsel

Is LSP+ al gereed om huisartsenpraktijken aan te sluiten?

Ja, LSP+ is gereed en werkt in productie. We zijn op dit moment met de verschillende XIS-leveranciers bezig met gecontroleerde livegangen via OPEN-mij. Wat aansluiten betreft zijn nu op enkele na de TransHis-huisartsen en de Chipsoft-HiX-huisartsen aangesloten. Promedico en Omnihis huisartsen gaan wij in bulk aansluiten. Hiervoor is een proces afgestemd met Promedico en OmniHis.