Regiokaart LSP

Regio-indeling

De kaart op deze pagina toont de onderverdeling van de regio's. De regiogrenzen op de kaart zijn bij benadering. De kaart is bedoeld om een beeld te geven van de regio-indeling. Download de postcodetabel om per regio te zien welke postcodes hieronder vallen. En hoeveel inwoners er in ieder postcodegebied wonen.
 

In meerdere regio's gegevens uitwisselen

Zorgaanbieders die patiënten uit meerdere regio's behandelen, kunnen ook in die regio’s worden opgenomen. Bijvoorbeeld omdat zij op de grens van een regio zitten of veel toeristen behandelen. Daarvoor kunnen zij een aanvraag indienen bij VZVZ via het formulier Uitbreiding Regio’s. Ziekenhuizen kunnen landelijk medicatiegegevens opvragen, omdat zij vaak patiënten uit verschillende regio’s zien. In onderstaande lijst kunt u zien welke zorgverleners in welke regio's medische gegevens kunnen opvragen.

Regiobeheer

Inmiddels is in meerdere regio’s een regiobeheerder aangesteld. De regiobeheerder is verantwoordelijk voor afspraken over de regio-indeling en het up-to-date houden van een lijst met zorgaanbieders in de regio. Ook geeft hij als contactpersoon wijzigingen binnen de regio door aan VZVZ. Een aantal regio's voert zelf het regiobeheer voor het Landelijk Schakelpunt. Er zijn ook regio's die hierin met elkaar samenwerken. Voor regio's die geen regiobeheerder hebben, voert VZVZ het regiobeheer.

Regio's met eigen regiobeheerder
  • Amstelland
  • Deventer
  • Noord-Limburg
  • Zutphen
     
Regio's met regiobeheer binnen een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO)

NB. Voor de overige regio's voert VZVZ het beheer.
 

Ondersteuning

Als regio-organisatie wilt u de zorgverleners in uw regio stimuleren zich aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt, opt-ins te verzamelen en het LSP te gebruiken. De adviseurs van VZVZ helpen regio-organisaties in de communicatie naar zorgverleners binnen hun regio. Welke adviseur bij uw regio hoort, vindt u op de pagina met contactgegevens van onze adviseurs.