Regiobeheer

Het Landelijk Schakelpunt is een landelijke zorginfrastructuur. Hoewel uitwisseling landelijk plaatsvindt, wordt in de zorg wel veel binnen regio's samengewerkt.

Beheer binnen regio's

In de meeste regio’s is een regiobeheerder actief is. De regiobeheerder is verantwoordelijk voor afspraken over de regio-indeling en het up-to-date houden van een lijst met zorgaanbieders in de regio. Ook geeft hij als contactpersoon wijzigingen binnen de regio door aan VZVZ. Een aantal regio's voert zelf het regiobeheer voor het Landelijk Schakelpunt. Er zijn ook regio's die hierin met elkaar samenwerken. Voor regio's die geen regiobeheerder hebben, voert VZVZ het regiobeheer.

Regiokaart LSP
Regio's met regiobeheer binnen een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO)

NB. Voor de overige regio's voert VZVZ het beheer.
 

Regio-indeling

De kaart toont de onderverdeling van de regio's. Onderstaande downloads geven meer informatie over de specifieke regio's. In de totaallijst zorgverleners ziet u welke zorgaanbieders in welke regio's zijn ingedeeld. Download lijst met opt-in percentages om te zien hoe de toestemmingen onder huisartsenpraktijken en apotheken verdeeld is in de verschillende regio's.

Ondersteuning

Als regio-organisatie wilt u de zorgverleners in uw regio stimuleren zich aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt, opt-ins te verzamelen en het LSP te gebruiken. De adviseurs van VZVZ helpen regio-organisaties in de communicatie naar zorgverleners binnen hun regio. Welke adviseur bij uw regio hoort, vindt u op de pagina met contactgegevens van onze adviseurs.