GBZ-beheerworkshops

Als uw zorginformatiesysteem (XIS) is aangesloten op het LSP, is uw informatiesysteem een zogenoemd Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ). Wat houdt dit precies in? Welke rol heeft uw organisatie in de keten van het LSP en andere zorgaanbieders die op het LSP zijn aangesloten? Welke beheertaken moet uw organisatie invullen en welke rollen horen daarbij? De GBZ-beheerworkshops geven antwoord op deze vragen en helpen u om uw beheerorganisatie efficiënt en effectief te laten werken.
Initiële workshop

De initiële GBZ-beheerworkshop is een verplicht onderdeel voor elke GBZ-beheerorganisatie. Tijdens deze workshop komen alle facetten van GBZ-beheer aan bod, worden handvatten aangeboden om het GBZ-beheer goed vorm te geven en wordt uitgelegd hoe de beschikbare tooling zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Prestatieanalyse op basis van LSP-rapportage

In deze workshop wordt nadrukkelijk ingegaan op de toegevoegde waarde van de rapportages over het GBZ die op Supportal beschikbaar zijn. Door analyse van deze rapportages wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en welke acties vervolgens uitgezet moeten worden. Tijdens de workshop wordt onder andere met de eigen dagrapportages gewerkt, zodat deze perfect aansluit bij de eigen ervaringen.

Inschrijven

De workshops GBZ-beheer zijn alleen voor diegenen interessant / bedoeld die het GBZ-beheer ook daadwerkelijk (gaan) doen. Daarbij is de initiële GBZ-beheer workshop verplicht.

Het aantal plaatsen voor de GBZ-beheerworkshops is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven workshops 2023

Afmelden

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat dit aan ons weten door een e-mail te sturen naar: aorta-regie@vzvz.nl.