Jaarlijks wordt voor de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt een Werkplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke (delen van) zorgtoepassingen binnen het netwerk operationeel zullen zijn of worden gemaakt.

Het Werkplan is gebaseerd op het businessplan van VZVZ en afgestemd met alle XIS-leveranciers van gekwalificeerde applicaties. Zo’n plan stelt u in staat om prioriteiten te stellen met de eigen gebruikers. Tijdens het Kwartaaloverleg wordt de status van het Werkplan vastgesteld en zo nodig bijgesteld. Bij dit overleg zijn de directies van ICT-leveranciers en de gebruikersvertegenwoordigers van alle aangesloten systemen op het LSP aanwezig. Voor meer informatie over het Werkplan kunt u terecht bij Steven Horsch, leveranciersmanager VZVZ.

Meer informatie

Steven Horsch

Steven Horsch

Leveranciersmanager