07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

VZVZ groeide de afgelopen jaren uit tot enerzijds expertisecentrum voor interoperabiliteit. Anderzijds ontwikkelde VZVZ zich verder als coördinator en beheerder van verschillende programma’s, afsprakenstelsels, producten en gemeenschappelijke diensten. Deze verdere professionalisering en het groeiende portfolio waren eerder dit jaar voor VZVZ aanleiding om een nieuwe huisstijl te introduceren, passend bij de manier van (samen)werken en de wezenskenmerken van de organisatie. Daar volgt nu ook een nieuwe corporate website op.

Bij de oprichting van de vereniging in 2012 beheerde VZVZ alleen het Landelijk Schakelpunt (LSP) op basis van het afsprakenstelsel AORTA. Nu, bijna 10 jaar later, kent VZVZ een breed portfolio van ontwikkeling, beheer en coördinatie van veel programma’s, afsprakenstelsels, gemeenschappelijke voorzieningen, producten en diensten. “De huidige website was bijna volledig gericht op het Landelijk Schakelpunt en bood weinig ruimte om te laten zien wat de volle omvang van ons dienstenpakket en ons portfolio is. De nieuwe vzvz.nl is nu een echte corporate website waar dat goed tot zijn recht komt”, aldus Alf Zwilling, manager corporate communicatie en woordvoerder VZVZ.
 

Afsprakenstelsel AORTA en het daarbij horende LSP een eigen website

Waar andere afsprakenstelsels (denk aan Koppeltaal, MedMij en Twiin) en diensten (Volgjezorg) al eigen websites hadden, is het een logisch gevolg dit ook voor het AORTA-afsprakenstelsel en LSP te doen. “Het ligt dus voor de hand om het AORTA-afsprakenstelsel en het daaruit voortvloeiende LSP met alle informatie en ondersteuning over AORTA en LSP te bundelen op een nieuwe website: aorta-lsp.nl”, legt Zwilling uit. Alle informatie die zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders voorheen op vzvz.nl konden vinden, is nu beschikbaar via aorta-lsp.nl.
 

Benieuwd naar uw ervaringen

Misschien is het even wennen om specifieke informatie over AORTA en LSP niet meer op vzvz.nl te vinden, maar wel op aorta-lsp.nl. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe websites juist meer overzicht en helderheid bieden. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw eerste ervaringen en horen graag uw reactie. Suggesties voor verbeteringen kunt u e-mailen naar communicatie@vzvz.nl.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Logo VZVZ
09 september 2021

Termijn LSP-vergoedingen verlengd tot 1 januari 2022

Lees meer
Afbeelding
Logo Careweb
05 augustus 2021

Careweb samen met LSP+ gekwalificeerd voor BgGGZ

Lees meer
Afbeelding
Keuzehulp registratie UZI-abonnee
30 juli 2021

Keuzehulp voor registratie UZI-abonnee voorkomt veel onnodig werk

Lees meer
Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer