Actueel

28 februari 2023

Nieuwe Volgjezorg-folder voor cliënten in de GGZ, VVT en GZ

Steeds meer organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GZ) en verpleging, verzorging thuiszorg (VVT) sluiten aan op het Landelijk Schakelpunt.
En ook deze organisaties vragen hun cliënten steeds vaker om toestemming voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Om daarbij te helpen heeft VZVZ een speciale Volgjezorg-folder voor cliënten en hun eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers ontwikkeld.
Voorkant folder VG

Deze speciale folder verschilt op een aantal punten van de ‘reguliere’ Volgjezorg-folder:

De belangrijkste verschillen:

  • De voorkant is in een andere kleurstelling dan de 'reguliere' folder (herkenbaarheid)
  • De voorkant bevat een tekstkader, waarop de doelgroep staat uitgelegd
  • De eerste binnenpagina bevat een infographic die het belang van toestemming uitlegt aan cliënten
  • De folder heeft een aangepaste inleiding
  • De folder bevat een formulier dat geschikt is voor het geven van toestemming aan een instelling of zorgorganisatie
  • Het formulier is ook geschikt gemaakt voor eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten.

Met deze speciale versie van de folder en het formulier vervalt het voorheen verplichte inlegvel voor de AVG-arts. Ook is het niet meer nodig een los aangepast formulier uit te reiken.

De folders zijn kosteloos te bestellen via de webshop. Als u ze wilt bestellen, let er op dat u dan de folders met omschrijving ‘Toestemmingsfolder voor VVT GZ GGZ’ bestelt.

De pagina’s met informatie over toestemmingen en voorlichtingsmaterialen zijn aangepast. Klik hieronder om naar de specifieke secties op de site te gaan.