Actueel

22 mei 2019

LSP Ketenzorg van start: met bouwstenen klaar voor de toekomst

De leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en ketenzorginformatiesystemen (KIS) werken op dit moment hard aan het inbouwen van de LSP Ketenzorgmodule in hun applicaties. Alle HIS- en KIS-leveranciers ondertekenden hiertoe een overeenkomst. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt bovendien de komende drie jaar een tegemoetkoming in de structurele onderhoudskosten van 100 euro per jaar beschikbaar voor huisartsenpraktijken die aansluiten op de LSP Ketenzorgomgeving. Met deze overstap is de gegevensuitwisseling binnen ketenzorg klaar voor de toekomst.

Bouwstenen bieden flexibel alternatief

LSP Ketenzorg biedt een alternatief voor OZIS Ketenzorg. Het huidige systeem voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg aan patiënten, wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer ondersteund. VZVZ biedt de zorggroepen met LSP Ketenzorg een systeem dat de continuïteit van gegevensuitwisseling ook in de toekomst waarborgt. Dankzij de flexibele bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg zullen nieuw te ontwikkelen functionaliteiten op termijn aanzienlijk sneller kunnen worden geïmplementeerd. Een belangrijk winstpunt voor leveranciers, zorggroepen, betrokken zorgverleners en vooral patiënten met een chronische aandoening.

Klaar voor de uitrol

De eerste HIS- en KIS-leveranciers hebben inmiddels het kwalificatieproces bij Nictiz succesvol afgerond en zijn nu bezig met de afronding van het acceptatieproces bij VZVZ. Daarna kunnen de huisartsinformatiesystemen OmniHIS en Tetra Bricks Huisarts en het ketenzorginformatiesysteem Caresharing LSP Ketenzorg, versie 1.0.2, uitrollen in de praktijk. Ook andere leveranciers zullen het kwalificatie- en acceptatietraject voor LSP Ketenzorg versie 1.0.2. ingaan met hun systemen. Dat gaat om de HIS’en van CGM (CGM Huisarts en CGM Apotheekhoudende Huisarts), MicroHIS, Pharmapartners en Promedico en om de KIS’en van VitalHealth, PortaVita, Promedico (Care2U) en ChipSoft.

Deelname aan koploperfase

De bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg is binnen enkele pilots in 2018 tot tevredenheid van de deelnemende leveranciers en zorggroepen beproefd. Aansluitend op de pilots startte in 2019 de koploperfase, waarin de eerste regio’s LSP Ketenzorg in productie nemen: West-Friesland en Ridderkerk. Inmiddels melden meer regio’s zich aan om deel te nemen aan de koploperfase, waarin zorggroepen intensieve ondersteuning krijgen van VZVZ bij de implementatie en ingebruikname van LSP Ketenzorg. VZVZ keert ook de tegemoetkomingen uit, die ZN beschikbaar stelt aan huisartsenpraktijken die met hun HIS aansluiten op LSP Ketenzorg. Regio’s die interesse hebben om ook deel te nemen, kunnen een e-mail sturen naar ketenzorg@vzvz.nl.