Actueel

30 juli 2021

Keuzehulp voor registratie UZI-abonnee voorkomt veel onnodig werk

Een goede keuze is het halve werk. Zorgaanbieders die aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) krijgen te maken met keuzes die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een belangrijke daarin is de registratie als UZI-abonnee. VZVZ helpt al voor het daadwerkelijke aansluiten met een keuzehulp die zorgaanbieders behoedt voor onnodige administratieve handelingen in de toekomst.

Aansluiten

Het gebruik van het LSP is alleen mogelijk met behulp van de juiste UZI-middelen. Omdat zij een hoge mate van zekerheid moeten garanderen bij de identificatie stelt het CIBG, dat de UZI-middelen uitgeeft, hoge eisen aan de aanvraag en de aanvrager. De eisen betreffen hoofdzakelijk de precieze tenaamstelling, rechtsvorm e.d. Als daarin verkeerde keuzes worden gemaakt, vraagt een wijziging om een volledig nieuwe aanvraag. Dat is tijdrovend en kostbaar en kan zelfs leiden tot het tijdelijk niet kunnen gebruiken van het LSP. VZVZ wil de zorgaanbieders daar zo veel mogelijk voor behoeden en heeft daarom een keuzehulp ontwikkeld. Die helpt hen bij het maken van duurzame keuzes voor een zorgeloos gebruik van het LSP.
 

Wijzigen

Het kan altijd voorkomen dat zich een verandering voordoet in de situatie van de zorgaanbieder. Dat kan gevolgen hebben voor de aansluiting op het LSP. Wanneer CIBG en VZVZ beschikken over de juiste nieuwe informatie kunnen zij er samen voor zorgen dat de zorgaanbieder snel met het LSP aan de slag kan met gebruikmaking van de juiste UZI-middelen. VZVZ en het CIBG stemmen daar regelmatig over af. Dus ook voor het doorgeven van wijzigingen komt de keuzehulp van pas. De keuzehulp is te vinden op de website van AORTA-LSP. Ook de XIS-leveranciers kunnen met de keuzehulp hun klanten bijstaan bij het maken van de juiste keuzes.
 

Waarom

Bij de uitwisseling van gegevens is vindbaarheid en herleidbaarheid van groot belang. De naam en vorm waarmee de zorgaanbieders aansluiten op het LSP is ook de naam waarmee collega-zorgaanbieders en patiënten hen kunnen vinden en herkennen.

Sommige situaties vragen om maatwerk. Dat is de reden dat in de keuzehulp bij een aantal situaties is aangegeven om contact met VZVZ op te nemen. Dat kan via support@vzvz.nl.  

Gerelateerde artikelen