Actueel

15 september 2023

GHZ en HAP Midden-Holland verbeteren digitale gegevensuitwisseling met eSpoed

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenspoedpost Midden-Holland (HAP MH) zijn dinsdag 5 september gestart met de vernieuwde digitale verwijzing van HAP naar SEH, ook wel eSpoed genoemd. Een belangrijke ontwikkeling, want hiermee wordt de overdracht van acute patiënten sneller, overzichtelijker en minder foutgevoelig.

In dit project, geïnitieerd en begeleid vanuit het regionale samenwerkingsverband Gedeelde Zorg, zijn HAP MH en het GHZ samen met hun leveranciers CGM en Nexus als koploper van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’ aan de slag gegaan. Het succesvol voltooien van dit project markeert een cruciale stap in het streven van de regio om de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg te implementeren.

Efficiënter, sneller en overzichtelijker

Voorheen ging de digitale overdracht van patiënten tussen de HAP MH en de SEH via verwijsprogramma ZorgDomein. Deze gegevens zijn echter niet automatisch te verwerken in het elektronisch patiëntendossier, wat een hoop handwerk met zich meebracht om het bericht in te zien en op te slaan. SEH verpleegkundige Jolanda Spelt: “Bij de nieuwe verwijzing landt alle relevante informatie die door de triagist of de huisarts van de HAP is vastgelegd automatisch in de acute zorg module van Nexus in zowel het elektronisch patiëntendossier als het elektronisch verpleegkundig dossier. De verwijzingen van patiënten van de HAP zijn vervolgens ook direct op ons aankondigingenscherm op de SEH te zien. We zien dan in één oogopslag de klacht, het verwachte benodigde specialisme en de urgentie. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op de komst van deze patiënten. De nieuwe verwijzing maakt de gegevensuitwisseling efficiënter, sneller en overzichtelijker en niet onbelangrijk ook minder foutgevoelig.”

Kwaliteitsverbetering van het zorgproces

Teamleider Marion Vervoort van de HAP was lid van het projectteam:  “Met elkaar hebben we stap voor stap de digitale gegevens die uitgewisseld worden uitgebreid doorgenomen. Dit zorgde ook voor logische werkafspraken tussen de HAP en de SEH. Zo sluiten onze zorgprocessen nog beter op elkaar aan. Het project heeft zo meerdere voordelen waarbij de patiënt uiteindelijk sneller de juiste zorg ontvangt.”

Gegevensuitwisseling

In de regio Midden-Holland werken zorgorganisaties en gemeenten samen in het samenwerkingsverband Gedeelde Zorg. De implementatie van de verwijzing van HAP naar SEH is onderdeel van het programma Gegevensuitwisseling van Gedeelde Zorg. Na deze succesvolle livegang van eSpoed is de volgende stap de digitale overdracht van ambulance naar de SEH. De verwachting is dat ook deze uitwisseling nog voor het einde van 2023 live kan. Door het programmateam Gegevensuitwisseling wordt gewerkt aan de gehele implementatie van de Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute Zorg. Hier zijn huisartsenpraktijken, huisartsenspoedpost Midden-Holland, de meldkamer, de ambulancedienst en de SEH bij betrokken.


Programma Met Spoed Beschikbaar

Met ingang van 1 juli 2023 is de ondersteuning van het programma Met spoed beschikbaar komen te vervallen. De implementatie van digitale gegevensuitwisseling volgens de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg is echter nog niet klaar. Er zijn nog organisaties die hier niet mee werken. Het is nu aan u om hier verder mee te gaan!
Op de website www.metspoedbeschikbaar.nl vindt u nog tot 1 juli 2024 informatie die u bij uw implementatie kan ondersteunen, zoals een overzicht van organisaties die u voorgingen, een overzicht van gekwalificeerde systemen en een aantal producten (stappenplannen, communicatieposters, etc.).

Bent u nog niet gestart met de implementatie? Zet dan vandaag nog de eerste stap en maak de zorg voor uw spoedpatiënten sneller en efficiënter door digitale gegevensuitwisseling.

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neem contact op met het loket Acute Zorg, te bereiken via acutezorg@vzvz.nl of lees meer informatie op de website AORTA-LSP