Actueel

28 november 2022

GGZ aan de slag met Mitz

GGZ-sector aan de slag met toestemmingsvoorziening Mitz
Zorgaanbieders en zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met digitale gegevensuitwisseling. Voor veel uitwisselingen is uitdrukkelijke toestemming nodig van cliënten. Deze toestemmingen moeten per cliënt worden vastgelegd en inzichtelijk zijn. Binnenkort komt er een dienst voor toestemmingen beschikbaar: Mitz. Deze dienst is door koepels uit diverse zorgsectoren in het leven geroepen. Mitz komt begin 2023 beschikbaar voor ICT-leveranciers in de zorg, zorgaanbieders en patiënten.

GGZ-instellingen en -zorgverleners hebben in het kader van de VIPP GGZ de eerste stappen gezet met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling. Dat leidde vrijwel direct tot de vraag hoe toestemmingen voor gegevensuitwisseling centraal kunnen worden vastgelegd. Eind september is het voorbereidingstraject voor de GGZ gestart met een webinar dat door 150 deelnemers is gevolgd. Vervolgens is op 1 november een verdiepende workshop georganiseerd waar ook een groot aantal GGZ-aanbieders en -leveranciers aan deelgenomen heeft.

Centraal in deze workshop stond welke voorbereidingen je alvast kunt treffen om in 2023 zo makkelijk mogelijk over te stappen op Mitz. Enerzijds is er een checklist beschikbaar om op een aantal vlakken te inventariseren hoe zaken geregeld zijn in de eigen instelling. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan hoe de eigen medewerkers, cliënten en leveranciers hierin meegenomen kunnen worden.

De komende periode gaat VZVZ ook GGZ-leveranciers en cliënten binnen de GGZ informeren over de mogelijkheden en meerwaarde van Mitz.

Beschikbare informatie

Heeft u het webinar en/of de workshop gemist? Alle informatie staat ook op onze website:

 

Mitz-spreekuur voor de GGZ

Vanaf 13 december is er elke 6 weken een Mitz-spreekuur voor de GGZ. Centraal staat onder meer:

  • Actuele stand van zaken Mitz
  • Vragen en problemen rond de implementatie van Mitz bij instellingen
  • Uitwisseling van best practices tussen instellingen
  • Suggesties voor toekomstige functionaliteit in Mitz

De spreekuren staan gepland op de volgende dagen van 16.00 tot 17.00 uur:

- dinsdag 13 december
- donderdag 26 januari
- dinsdag 7 maart
- donderdag 20 april
- dinsdag 30 mei

Aanmelden voor de spreekuren kan via ggz@vzvz.nl of mitz@vzvz.nl. Ook voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u hier terecht.