Actueel

25 augustus 2022

Digitalisering is winst in de kostbare tijd van de psychiater

Jan-Jaap Hage werkt vier jaar als psychiater bij GGZ Breburg. “Digitalisering helpt ter ondersteuning in ons werk, maar het kan het niet overnemen,” geeft hij aan in het gesprek met Zweder Bergman, sectorlead GGZ bij VZVZ. “Ik was in het verleden wel veel tijd kwijt aan het nalopen van voorgeschreven recepten. Echter nu het over de digitale weg gaat, gaat het goed.”

Preventie

Jan-Jaap werkt voor verschillende afdelingen bij GGZ Breburg, zowel ambulant als klinisch. Ook verzorgt hij meerdere typen behandelingen. “Alle zorgmedewerkers in onze sector lopen over. Als je alleen al ziet hoeveel verwarde personen bij de politie komen. En dat is de afgelopen jaren alsmaar toegenomen. We zijn hier in de omgeving Etten-Leur met een verbeterde screeningsmethode aan het kijken of meer casussen preventief aangepakt kunnen worden. Zo lopen we mee bij de politie om te kijken of het verward gedrag psychiatrisch van aard is of niet. Niet alle verward gedrag is namelijk psychiatrie,” vertelt Jan-Jaap.
 

Digitalisering als ondersteuning

Zweder vraagt of digitalisering hierbij helpt ter ondersteuning bij het beoefenen van het vak. Jan-Jaap: “Zeker, helpt het. Ik heb de problematiek wel graag in de kamer en niet aan de andere kant van het beeldscherm,” geeft Jan-Jaap aan. “Digitalisering is een aanvulling, maar kan het niet overnemen. Dat zie je ook bij verpleegkundig specialisten. Zij kunnen een deel van het werk overnemen, maar de verantwoordelijkheid blijft bij ons.”
 

Psychische problemen & corona

Zweder vraagt of corona aan de toename van het aantal verwarde personen heeft bijgedragen. “Vooral jongeren hebben door corona meer problemen. Daarnaast is dagbesteding voor bepaalde mensen weggevallen in deze tijd. Deze mensen snappen corona niet en logisch natuurlijk. Het is niet te snappen. Door het thuiszitten nam psychische problematiek toe. Kijk maar naar huiselijk geweld en alcoholproblemen. We moeten nu, post-corona, kijken hoe de mensen eruit zijn gekomen,” geeft Jan-Jaap aan.

Jan-Jaap Hage en Zweder Bergman

Medicatieoverzichten

“Hoe vaak komt medicatie aan de orde in de behandelgesprekken?” vraagt Zweder aan Jan-Jaap. “Bij mij komt het in meer dan 90% van de gesprekken aan de orde,“ vertelt hij. “Natuurlijk probeerde ik me in het verleden zo goed mogelijk te laten informeren over de medicatieverstrekkingen van mijn patiënten. Dan had ik contact met de apotheek en de huisarts. Dan ging ik bellen of faxen. Ik vroeg dan of ze mij een actueel overzicht konden geven. Ik stelde de vraag ook wel aan de patiënt om een medicatie-overzicht mee te nemen naar het consult, maar meer de helft vergat dat.”
 

Medicatieverificatie via het LSP

“Aangezien de meeste patiënten niet het actueel medicatieoverzicht meenamen, waren we veel tijd kwijt met het opvragen van medicatieoverzichten,” geeft Jan-Jaap aan. “Ik zag als grootste risico dat ik iets zou voorschrijven dat niet zou matchen met een ander medicijn dat een patiënt gebruikt. Zo kwam bij mij de noodzaak om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voorheen moest ik mijn secretaresse de medicatielijsten laten ophalen van de patiënten die de komende maand bij mij een afspraak hadden. Die vraag werd vooraf -tot zover bekend- aan apotheken en huisartsen gesteld. Tegenwoordig kan ik het zelf digitaal opvragen.”
 

Gemakkelijke opvragen van medicatiegegevens

“Hoe werkt het opvragen precies?” vraagt Zweder aan Jan-Jaap. “Ik ben een groot fan van het LSP. Ik haal de medicatie via Medimo op. Het is automatisch gekoppeld aan het dossier. Het haalt de condities en actuele medicatie op. Ik check bij de patiënt of het ook echt de actuele medicatielijst is. Dit is gelijk een aanleiding voor een mogelijke interventie. Als een patiënt de medicatie die ik heb voorgeschreven bijvoorbeeld niet heeft opgehaald bij de apotheek, “ legt Jan-Jaap uit. “Verkregen informatie geeft gewoon een completer beeld. Als ik bijvoorbeeld zie dat een patiënt medicijnen gebruikt voor diabetes of een aandoening aan de schildklier, kan ik besluiten dat ik beter een ander medicijn kan voorschrijven dan ik in mijn hoofd had. Ook de aanwezigheid van condities, vind ik fijn. In het verleden zat het wel in het systeem maar ergens ver weggestopt. Nu staat het direct in Medimo en zie je het gelijk als je gaat voorschrijven.”
 

Tijdwinst door digitaal versturen van recepten

“Nu het versturen van de recepten goed gaat, levert dit heel veel tijdswinst op,” legt Jan-Jaap uit. “Er ging in het verleden heel veel tijd zitten in het nalopen van recepten die niet goed aankwamen bij de apotheek. Toen ging het recept versturen nog via de fax. Nu gaat het rechtstreeks via de digitale weg en gaat het over het algemeen goed.“
 

Werkwijze heeft nog niet bij iedereen de aandacht

“In hoeverre hebben jouw collega’s soortgelijke ervaringen?” vraagt Zweder verder. Jan-Jaap: “Het zou mooi zijn als we hierover als team het gesprek met elkaar zouden houden, zodat we kennis kunnen delen. Je moet de tijd nemen om goed te weten wat de mogelijkheden zijn van het systeem. Je moet je er echt even goed in verdiepen. En door de drukte in het werk, lukt dat niet bij iedereen. Veel collega’s weten wel hoe ze recepten via het systeem kunnen voorschrijven, maar volgens mij weet niet iedereen hoe ze het beste medicatiegegevens kunnen ophalen,” legt Jan-Jaap uit. “Vaak wordt er ook te weinig tijd genomen om de mogelijkheden van het EVS in combinatie met het LSP voldoende te verkennen.”
 

Ondersteuning

“Kunnen wij als VZVZ of in samenwerking met de leverancier hier iets aan doen?” vraagt Zweder zich af. “Het zou fijn zijn als hier een goede handleiding voor zou komen zodat mensen het niet zelf moeten uitzoeken,” geeft Jan-Jaap aan. “Ook meer zaken grafisch vormgeven zou fijn zijn. Dit geeft sneller en overzichtelijker beeld.”