Agenda

HAP-bijeenkomst

12 oktober
09:30 - 12:30
Online via Teams

Het HAP-overleg is altijd een mooie gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en eventuele problemen te bespreken. Daarnaast is de HAP-bijeenkomst de ideale gelegenheid om dieper in te gaan op bepaalde (aangedragen) onderwerpen.

Het programma van woensdag 12 oktober 2022, van 09.30 -12.30 uur, ziet er als volgt uit:

Tijd

Onderwerp

Spreker(s)

09:30 uur

Welkom

Cees Goossens

09:40 uur

Uitwisselingskompas: handvat voor vertrouwde en veilige gegevensuitwisseling

Het uitwisselingskompas helpt om gezamenlijk een gesprek te voeren over vertrouwde en veilige gegevensuitwisseling in uw regio. We staan kort stil bij de achtergronden van het kompas.

Kirsten de Wilde

10:00 uur

Meerdere wegen leiden naar Rome!

Voor het uitwisselen van medische gegevens via een uitwisselingssysteem is een geregistreerde toestemming noodzakelijk. Uiteenlopende ervaringen zijn opgedaan in verschillende praktijken en regio’s. Materialen voor awareness en voorlichting aan patiënten zijn beschikbaar. We delen met u de ervaringen.

Anna Saras

10:30 uur

Pauze

 

10:40 uur

De digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg is goed op dreef

Het programma Met spoed beschikbaar heeft inmiddels flink de vaart erin en begint zijn vruchten af te werpen. Wij praten u bij over de status van de verschillende uitwisselingen. Mooie nieuwe stappen zijn gezet. We lichten er twee uit en hebben zorgaanbieders gevraagd om u te vertellen over de projecten waar zij enthousiast over zijn: De spoedmelding van huisartsenpost naar meldkamer en het opvragen van de PS op de SEH. Hun plannen en ervaringen zullen u zeker aanspreken. 

Nienke Wagenaar

Ingrid Gerrits (huisarts)

Dennis Mulder (SEH-arts)

Mark van Lier (HAP Westland)

Frank Donck (RAV Haaglanden)

11:35 uur

Gemak dient de mens met ZORG-AB en ZORG-ID Smart

Stap voor stap leggen we uit op welke wijze managers van de huisartsenpost het gebruik van de UZI-pas kunnen vereenvoudigen met ZORG-ID Smart. Daarnaast staat we stil bij de stappen die nodig zijn om van ZORG-AB gebruik te kunnen maken, zodat de gegevensuitwisselingen in waarneemsituaties vaker met gestructureerde berichten kan geschieden. Het gemak dient de mens!

Marcel Settels

11:55 uur

Toepassing van het uitwisselingskompas

Verschillende onderwerpen van het uitwisselingskompas zijn aan de orde gekomen tijdens deze HAP-bijeenkomst. We lopen deze onderwerpen langs om het werken met het kompas te laten zien. Mogelijk wilt u een uitwisseling in de regio realiseren en oefenen we ter plekke.

Kirsten de Wilde

Jacqueline Neijenhuis

12:20 uur

Afsluiting

Cees Goossens

12:30 uur

Einde

 

 

 

Meer weten over het HAP-overleg? Of wil een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een email naar projectbureau@vzvz.nl.