Gegevens uitwisselen

GGZ-instellingen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van cliënten raadplegen bij andere zorgverleners. De medisch specialist (vaak de psychiater) in de instelling kan de medicatiegegevens bij de apotheek van de cliënt inzien. Dat gaat om de medicijnen die aan de cliënt zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Voor wie?

Alleen als de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan de apotheek van de cliënt deze gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. De medisch specialist binnen de GGZ-instelling kan deze gegevens inzien, maar dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling van de cliënt.

Meer over toestemming
 

Waarom?

Met deze via het Landelijk Schakelpunt beschikbare gegevens kunnen medisch specialisten bij een GGZ-instelling goede, veilige en snelle zorg verlenen. Want dankzij de medicatiegegevens kunnen zij medicatiebewaking uitvoeren. Dat is de winst van de digitale uitwisseling van medische gegevens: een hogere kwaliteit van zorg.
 

Wat?

Relevante zorgtoepassingen

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw cliënten aanmelden (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw cliënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP