Omgaan met wijzigingen

In iedere organisatie wijzigt wel eens iets. Ook bij u als zorgverlener kan dat voorkomen. Een wijziging in uw Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) bijvoorbeeld kan gevolgen hebben voor uw aansluiting op het Landelijk Schakelpunt. Geef wijzigingen daarom altijd door aan VZVZ via het daarvoor bestemde GBZ-wijzigingsformulier.

Er zijn verschillende soorten wijzigingen in uw GBZ die u aan VZVZ moet doorgeven:

  • Naam organisatie
  • Informatiesysteem (XIS)
  • Beëindiging praktijk/zorgorganisatie of LSP-aansluiting
  • GBZ-beheerder
  • Netwerkleverancier
  • GZN-servicedesk
  • Wettelijk vertegenwoordiger
  • Adres en/of rekeningnummer

Wat u voor iedere wijziging precies moet doen, leest u in de factsheet Omgaan met wijzigingen.