Infrastructuur AORTA v6.14

AORTA versie 6.14 is de laatste publicatie in de versie 6-reeks. Vanaf nu wordt alleen nog voortgebouwd op de AORTA 8-publicatie.

Ten opzichte van versie 6.12.15 is er in versie 6.14 een extra functionaliteit ten behoeve van de zorgtoepassing medicatieproces opgenomen. De extra functionaliteit omvat de verificatie of er nieuwe gegevens in de VWI zijn opgenomen, de zogenaamde actualiteitscontrole.

Voor de duidelijkheid worden ook de release notes voor versie 6.12 en versie 6.12.15 ter beschikking gesteld. Op deze manier wordt inzichtelijk welke RfC’s in de voorgaande releases zijn verwerkt. Mocht er toch nog behoefte zijn aan de volledige documentatieset van AORTA v6.12.15 of AORTA v6.12, neem dan contact op met Bart Hoenderboom.

Download alle bestanden in één ZIP-bestand. Of download de algemene specificaties van de zorginfrastructuur als losse bestanden.

XML-materiaal

Het XML-materiaal is te vinden in de Art-Decor publicatie.

Goed Beheerd Zorgnetwerk

Naast een veilig systeem, is een veilige verbinding tussen de informatiesystemen van de zorgaanbieders en het LSP belangrijk. Een Goed Beheerd ZorgNetwerk (GZN) biedt een beveiligd datacommunicatienetwerk tussen een GBZ en het LSP. ICT-leveranciers die een datacommunicatienetwerk willen leveren voor deze verbinding moeten hiervoor geaccepteerd worden.

Vanaf 2016 geldt een nieuw Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgnetwerk. Enkele belangrijke wijzigingen in dit document:

  • Een ISO 27001-certificering is verplicht;
  • Er dienen SLA’s met de klant te worden overeengekomen;
  • Er dient over de SLA (over de normen die in het PvE worden genoemd) gerapporteerd te worden aan de GBX-servicemanager;
  • De minimale beschikbaarheid van het netwerk is verhoogd naar 99,99%;
  • De roundtrip delay-tijden zijn verlaagd naar 20ms voor vaste netwerken.