Huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit 'netwerk' delen zij de professionele samenvatting (PS) van het huisartsdossier met de huisartsenpost (HAP).
Huisarts met patiënt

Is een patiënt 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten zijn patiënt op de HAP is geweest en wat daartegen is gedaan.

Via het LSP deelt de huisartsenpraktijk ook medicatiegegevens van de patiënt. Niet alleen met de HAP, maar ook met apotheken en medisch specialisten. Dat gaat om de medicatie die de huisarts heeft voorgeschreven aan de patiënt. Maar ook om zijn Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA). Daar kunnen de voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt ook de huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Veelgestelde vragen

Hoe kies ik een naam die voldoet aan het MedMij Zorgaanbiedersnamenbeleid?

In het MedMij-naamkeuzeformulier heeft u de mogelijkheid een andere naam te kiezen dan de voorgestelde MedMij Zorgaanbiedersnaam.

De MedMij Zorgaanbiedernaam moet voldoen aan het MedMij Zorgaanbiedernamenbeleid van het MedMij Afsprakenstelsel. Onderstaande link helpt u met het kiezen van de juiste naam:

Zorgaanbiedersnamenbeleid - MedMij Afsprakenstelsel 1.3.0 - MedMij Afsprakenstelsel

Is LSP+ al gereed om huisartsenpraktijken aan te sluiten?

Ja, LSP+ is gereed en werkt in productie. We zijn op dit moment met de verschillende XIS-leveranciers bezig met gecontroleerde livegangen via OPEN-mij. Wat aansluiten betreft zijn nu op enkele na de TransHis-huisartsen en de Chipsoft-HiX-huisartsen aangesloten. Promedico en Omnihis huisartsen gaan wij in bulk aansluiten. Hiervoor is een proces afgestemd met Promedico en OmniHis.

Ik heb de patiënt al toestemming gevraagd voor het delen van medische gegevens voor huisartswaarneming via het Landelijk Schakelpunt. Moet ik dan nog apart toestemming vragen voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via het LSP?

Ja, voor ketenzorg is aparte toestemming nodig, want dit gaat om de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

 

Welke UZI-middelen heeft een zorgverlener nodig om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken?

UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. UZI-middelen worden uitgegeven door het UZI-register, onderdeel van het CIBG. Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken heeft een zorgverlener de volgende UZI-middelen nodig:

  • Een UZI-pas: deze pas (met persoonlijke pincode) bevat de elektronische identiteit van de zorgverlener en zijn rol in het zorgproces. Er zijn twee soorten UZI-passen die toegang hebben tot het Landelijk Schakelpunt: de UZI-zorgverlenerpas en de UZI-medewerkerpas op naam. De derde pas, de UZI-medewerkerpas niet op naam, heeft geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
  • Een UZI-servercertificaat: dit certificaat bevat de elektronische identiteit van het informatiesysteem of de applicatie.
Alle veelgestelde vragen

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverleners met huisartsenpraktijken als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over het aansluiten op of het gebruik van het LSP? Neem dan contact met ons op.

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur