Afbeelding
Afbeelding met verschillende medicijnen

Deelnemen aan Medicatieoverdracht (MP9)

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Een goede medicatieoverdracht in de keten kan namelijk menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Het programma en de Richtlijn

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. In de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is een basisset medicatiegegevens afgesproken. Deze basisgegevens moeten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. 

Informatiestandaarden

Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk: 
     1.    Medicatieproces 9; 
     2.    Labwaarden voor medicatie; 
     3.    Contra-indicaties en Overgevoeligheden. 
Het zorgbreed implementeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. Deze implementatie is complex en omvangrijk. Er zijn 10 sectoren betrokken, circa 16.000 zorgorganisaties en circa 75 ICT-leveranciers.

Wat doet VZVZ

VZVZ zet zich in om zorgverleners en ICT dienstverleners binnen alle zorgsectoren voor te bereiden op het programma Medicatieoverdracht. VZVZ informeert en begeleidt zorgverleners en ICT dienstverleners rondom het implementeren van gemeenschappelijke voorzieningen en infrastructuur die noodzakelijk zijn binnen het programma Medicatieoverdracht. Er is een nauwe samenwerking met het programmateam Medicatieoverdracht.

Meer informatie over het programma Medicatieoverdracht vindt u op de website van het programma Medicatieoverdracht.